Thursday, September 9, 2010

ALI PROJECT


~(SINGLE) Jigoku No Mon [2009.05.27]~

TRACKLIST:
1. Jigoku No Mon (地獄の門)
2. Ware kun omou yueni ware ari iki rei tonarite (吾君想う故に吾在り生き霊となりて)
3. 地獄の門 [Instrumental]
4. 吾君想う故に吾在り生き霊となりて [Instrumental]